Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL
SIN-NL publiceert deze website in het algemeen belang


Update: 23-05-2015: rechter Uniken Venema is nog steeds in functie….

Toont rechter H. Uniken Venema president  rechtbank Utrecht schijn van partijdigheid?
Schond rechter Uniken Venema de Leidraad onpartijdigheid rechter?
Schond rechter Uniken Venema de Gedragscode Rechtspraak?
Schond rechter Uniken Venema art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens: het recht op een eerlijk proces
Blijft rechter Uniken Venema president van de rechtbank Midden-Nederland? 
Zijn er partijdige rechters in Nederland, zoja wie?
Worden falende rechters aangepakt?
Is Nederland een rechtsstaat?
In het hoofdstuk Publicatie TvGR 2011 vindt U het artikel getiteld:
Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten.  Is correctie mogelijk?  Bijgaand de Pdf-versie

Lees en huiver!

Laatste update 24 juni 2014